พึ่งเคยใช้งานครั้งแรกโปรดอ่านที่นี่! howtouse!
x
  • Register
หางานด้าน IT อยู่เหรอ?

VB6 error in VB2010 มือใหม่ครับ

0 votes

สวัสดีครับ พอดีอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการเช็ค error หน่อยครับ ตัวอย่างนะครับ...

MsgBox " Error is : " & Error ----> vb6

MsgBox("Error is : " & ___ ) ---> vb2010

ตรง ___ ผมต้องใช้คำสั่ง หรือ  func. อะไรในการแสดง error ครับ

ขอบคุณครับ

ถามเมื่อ Jul 25, 2016 in VB.Net โดย thongthongalone (102 คะแนน)
   

1 Answer

0 votes
ใช้ try ก็ได้ครับ

           Try
              'โค๊ตของคุณ
        Catch ex As Exception

            ' error
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
ตอบเมื่อ Aug 20, 2016 โดย Watchara Poobua (104 คะแนน)

Related questions

...