พึ่งเคยใช้งานครั้งแรกโปรดอ่านที่นี่! howtouse!
x
  • Register
หางานด้าน IT อยู่เหรอ?

แปลง c# เป็นสมการ (ด่วนมากค่ะ)

0 votes

using System;

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace SimpleSteganography
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void buttonOpenFile_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog openDialog = new OpenFileDialog();
            openDialog.Filter = "Image Files (*.png, *.jpg) | *.png; *.jpg";
            openDialog.InitialDirectory = @"C:\Users\metech\Desktop";
 
            if (openDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                textBoxFilePath.Text = openDialog.FileName.ToString();
                pictureBox1.ImageLocation = textBoxFilePath.Text;
            }
 
        }
 
        private void buttonEncode_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Bitmap img = new Bitmap(textBoxFilePath.Text);
 
            for (int i = 0; i < img.Width; i++)
            {
                for (int j = 0; j < img.Height; j++)
                {
                    Color pixel = img.GetPixel(i, j);
 
                    if (i < 1 && j < textBoxMessage.TextLength)
                    {
                        Console.WriteLine("R = [" + i + "][" + j + "] = " + pixel.R);
                        Console.WriteLine("G = [" + i + "][" + j + "] = " + pixel.G);
                        Console.WriteLine("G = [" + i + "][" + j + "] = " + pixel.B);
 
                        char letter = Convert.ToChar(textBoxMessage.Text.Substring(j, 1));
                        int value = Convert.ToInt32(letter);
                        Console.WriteLine("letter : " + letter + " value : " + value);
 
                        img.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(pixel.R, pixel.G, value));
                    }
 
                    if (i == img.Width - 1 && j == img.Height - 1)
                    {
                        img.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(pixel.R, pixel.G, textBoxMessage.TextLength));
                    }
 
                }
            }
 
            SaveFileDialog saveFile = new SaveFileDialog();
            saveFile.Filter = "Image Files (*.png, *.jpg) | *.png; *.jpg";
            saveFile.InitialDirectory = @"C:\Users\metech\Desktop";
 
            if (saveFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                textBoxFilePath.Text = saveFile.FileName.ToString();
                pictureBox1.ImageLocation = textBoxFilePath.Text;
 
                img.Save(textBoxFilePath.Text);
            }
        }
 
        private void buttonDecode_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Bitmap img = new Bitmap(textBoxFilePath.Text);
            string message = "";
 
            Color lastpixel = img.GetPixel(img.Width - 1, img.Height - 1);
            int msgLength = lastpixel.B;
 
            for (int i = 0; i < img.Width; i++)
            {
                for (int j = 0; j < img.Height; j++)
                {
                    Color pixel = img.GetPixel(i, j);
 
                    if (i < 1 && j < msgLength)
                    {
                        int value = pixel.B;
                        char c = Convert.ToChar(value);
                        string letter = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(new byte[] { Convert.ToByte(c) });
 
                        message = message + letter;
                    }
                }
            }
 
            textBoxMessage.Text = message;
        }
    }
}
ถามเมื่อ Dec 9, 2015 in C# โดย Jidrid (102 คะแนน)
อยากได้คำตอบเร็วๆไหม?? แชร์คำถามนี้ให้เพื่อนๆคุณซิ:    

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 คำตอบ
0 votes
2 คำตอบ
419 views ถามเมื่อ Sep 22, 2012 in C# โดย mix5003 (715 คะแนน)
0 votes
0 คำตอบ
...