พึ่งเคยใช้งานครั้งแรกโปรดอ่านที่นี่! howtouse!
x
  • Register
หางานด้าน IT อยู่เหรอ?

LINQ กับ ADO.NET ต่างกันอย่างไง แบบใดดีกว่ากัน???

+2 votes
การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลบน .NET มีหลายวิธี เช่น ADO.NET, LINQ to SQL เลยอยากทราบว่าต่างกันอย่างไง แบบใดดีกว่ากันครับ
ถามเมื่อ May 19, 2012 in programing-ทั่วไป โดย HuaNaa (455 คะแนน)
   

1 Answer

0 votes

Linq เป็นภาษาที่ใช้ query ที่รวมอยู่ในตัวภาษาหลักเลย เช่น C# แต่ ADO.NET เราต้องเขียน SQL ส่งเข้าไปยัง function
Linq จะยิดหยุ่นกว่าในแง่การเอาไปใช้งานและ check error ได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ Linq ใช้กับข้อมูลที่เป็น collection ได้ด้วย แต่ SQL ที่ได้จะยาวกว่า

ex. http://blogs.msdn.com/b/wriju/archive/2008/07/14/linq-to-sql-vs-ado-net-a-comparison.aspx

ตอบเมื่อ May 20, 2012 โดย Krurkrit Phoosakul (1,174 คะแนน)

Related questions

0 votes
1 คำตอบ
801 views ถามเมื่อ Jul 4, 2012 in C# โดย Sitthichai Nooyang (496 คะแนน)
0 votes
0 คำตอบ
550 views ถามเมื่อ Jan 21, 2014 in programing-ทั่วไป โดย LongKubz CyberHacker (102 คะแนน)
...