Warning: session_start(): open(/tmp/sess_fj57hg38mcpnvmk94thdav4hh4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /disk2/guru/public_html/qa-include/app/users.php on line 146
Software ที่เราเขียน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองทันที ไม่ต้องจดทะเบียน จริงหรือไม่ ? - CITEC-Guru ถามปัญหาคอม เขียนโปรแกรม
พึ่งเคยใช้งานครั้งแรกโปรดอ่านที่นี่! howtouse!
x
  • Register
หางานด้าน IT อยู่เหรอ?

Software ที่เราเขียน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองทันที ไม่ต้องจดทะเบียน จริงหรือไม่ ?

+8 votes
มีคนเขาพูดกันว่า

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ซอฟแวร์) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม
ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองทันทีที่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณ โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียน
 

หากมีใครนำโปรแกรมของเราไปใช้เพื่อประโยชน์ทางผลประโยชน์ส่วนตน จะมีสิทธิถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย ????

จริงหรือไม่ครับ
ถามเมื่อ May 17, 2012 in คำถาม IT ทั่วไป โดย phanithanj (1,139 คะแนน)
   

2 Answers

+5 votes
 
Best answer

จริงครับ

ลิขสิทธิ์คืออะไร  : ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิชสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น

 

งานอันมีลิขสิทธิ์  : งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิชสิทธิ์ต้องเป็นงาน ในสาขา วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่าภาพ รวมถึงงานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ งานเหล่านี้ถือเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ : สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือผ่านพิธีการใดๆ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ : ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตน ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งสิทธิในการให้เช่า โดยทั่วไปอายุการคุ้มครองสิทธิจะมีผลเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปนี้อีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค : การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ทางวรรณกรรมและศิลปกรรมออกสู่ตลาดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง และได้ใช้ผลงานที่มีคุณภาพ

 

การละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้งการนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม :  คือ การกระทำทางการค้า หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นโดย ผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

เครดิต http://oho.ipst.ac.th/article/it-articles/39-Copyright

ตอบเมื่อ May 17, 2012 โดย Takumi Khun (218 คะแนน)
selected Jun 22, 2012 โดย phanithanj
งงตรงที่บอกว่า ไม่ต้องจดทะเบียน

แล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงว่า อันนี้เป็นของเรา คนอื่นห้ามละเมิด
ถ้าหากมี การฟ้อง ร้อง จริง ก็คง ต้องมีการ สืบพยาน ว่าเราเป็นคนเขียนเอง หรือไม่ หรือ ต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ที่ทำให้เรารู้ว่า เราเป็นคนเขียน เราก็สามารถนำไปใช้ยืนยันได้ เช่น โค้ดที่เราเขียน  มันก็จะคล้ายๆกับ เวลาเราเขียนบทความ
มันจะมีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ ของเราเวลาเราเขียน
และเราสามารถ อธิบายในส่วนต่างๆได้
แต่ถ้า เราไม่มีหลักฐาน อะไรเลย และไม่มีใครรู้เลย  แต่โดนเอาไปจดลิขสิทธิ์ โดยที่เราไม่ได้จด  อันนี้ก็ อาจจะยากขึ้น

ถ้าเราไม่ต้องการที่จะจด (เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย หลายๆอย่าง หรือ เหตุผลอื่นๆ)
ถ้าเราเขียนโปรแกรมนั้นๆเสร็จแล้ว เป็นไปได้
ให้เราแสดงความเป็นเจ้าของทันที เช่นการประกาศ หรือมีเครติดใน ตัวโปรแกรม  ให้คนอื่นได้ทราบ

ดูได้จาก ในหนังเรื่อง Social Network ที่ มาร์ก  ได้ ไอเดีย มาจากรุ่นพี่
แต่ โค้ดที่เขียน และ ไอเดีย ที่เพิ่มมาทีหลัง เป็น ของ มาร์ก เอง
นั่นสิเนอะ.... Thk
+1 vote

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ source code จัดอยู่ในแผนกวรรณกรรมซึ่งได้รับความคุ้มครองทันทีที่ริเริ่ม จึงให้คำตอบว่าผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์สามารถถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับ

ส่วน algorithm, สูตรคณิตศาสตร์ และทฤษฎี ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ

แต่หากเราเลือกที่จะให้ source code อยู่ในความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์แบบอื่นๆ เช่น GPL, AGPL, BSD, MIT, Apache และอีกมากมาย (ซึ่งเป็น Opensource) ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่ความคุ้มครองจะไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตราไว้ แต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติของลิขสิทธิ์นั้นๆ

** ตามความเข้าใจของผมเองนะครับ

แนะนำให้อ่านเพิ่มจาก http://meawznoy.wordpress.com/2008/10/01/dip-computer/
ในรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เช่นผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นนิติบุคคล สถาบัน สถานศึกษา หรือบริษัท รวมถึงสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
 

ตอบเมื่อ May 17, 2012 โดย K. Chaowanawatee (565 คะแนน)
ไม่จำเป็นต้องจดลิขสิทธิ์ก็จริงอยู่ แต่จดไว้จะดีกว่า เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐาน และทำการโอนลิขสิทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้

Related questions

+4 votes
1 คำตอบ
6,346 views ถามเมื่อ May 7, 2012 in Software โดย Krurkrit Phoosakul (1,174 คะแนน)
+4 votes
1 คำตอบ
0 votes
0 คำตอบ
809 views ถามเมื่อ Jan 20, 2014 in Hardware โดย BigPush Patcharapon (102 คะแนน)
...